Vitnesbyrd for menigheten bind 9 kapitel 27. 229.     Fra side 229 i den engelske utgave.tilbake

En prøvetid ligger foran oss

Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, . . . full av nåde og sannhet. Men de som Kristus kom for å frelse, ville ikke ha noe med ham å gjøre. Han kom til (229) sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Joh. 1, 14. 11 Mens de overga seg til Satans herredømme, forkastet de Messias og søkte anledning til å slå ham i hjel.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.