Vitnesbyrd for menigheten bind 9 kapitel 4. 43.     Fra side 43 i den engelske utgave.tilbake

Behovet for Oppriktig Arbeid.

I Åndens kraft skal Kristi utvalgte tjenere vitne om sin leder. Frelserens brennende ønske om frelse for syndere skal kjennetegne deres anstrengelser. Den nådige innbydelsen som først ble gitt av Kristus, skal føres videre av menneskelige stemmer og lyde gjennom verden: "Den som vil, han ta livsens vann uforskyldt!" (Åp. 22, 17.) Menigheten skal si: "Kom!" Enhver kraft i menigheten skal være aktivt opptatt på Kristi side. Kristi etterfølgere skal slutte seg sammen i en kraftig anstrengelse for å gjøre verden oppmerksom på profetiene i Guds Ord som så hurtig blir oppfylt. Vantro og spiritisme holder på å få et sterkt fotfeste i verden. Skal de som har fått stort lys, være kalde og vantro i denne tid!

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.