Vitnesbyrd for menigheten bind 9 kapitel 4. 45.     Fra side 45 i den engelske utgave.tilbake

Behovet for Oppriktig Arbeid.

Frelseren var en utrettelig arbeider. Han målte ikke sitt arbeid i timer. Hans tid, hans hjerte, hans styrke, blev gitt til at arbeid for menneskehedens beste. Hele dager ble helliget til arbeid og hele netter ble brukt i bønn, så han kunne få styrke til å møte den listige fiende i alle hans bedrageriske gjerninger og være styrket til å gjøre sitt arbeid med at oppløfte og gjenopprette menneskeheden.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.