Veien til Kristus kapitel 1. 11.     Fra side 14 i den engelske utgave.tilbake

Guds kjærlighet

Så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den eneste. Han gav ham ikke bare for at han skulle leve blant mennesker, bære deres synder og dø som et offer for dem. Han gav ham til den falne slekt. Kristus skulle bli ett med menneskene, med deres interesser og behov. Han som var ett med Gud, har knyttet seg til menneskene med bånd som aldri skal briste. Derfor skammer ikke Sønnen seg over å kalle dem brødre (Hebr 2,11). Han er vårt offer, vår talsmann, vår bror. Han bærer vår menneskelige skikkelse ved Faderens trone, og er til evige tider ett med den falne slekt som han har gjenløst. Han er Menneskesønnen. Og alt dette ble gjort for at menneskene skulle bli løftet ut av den fordervelse og fornedrelse som synden hadde ført dem ut i, og for at de skulle avspeile Guds kjærlighet og få del i hellighet og glede.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.