Veien til Kristus kapitel 1. 10.     Fra side 12 i den engelske utgave.tilbake

Guds kjærlighet

Slik er Kristi karakter som den kom til syne i hans liv. Og dette er Guds karakter. Fra Faderens hjerte flyter de strømmer av guddommelig medfølelse som viste seg hos Kristus, ut til menneske. Jesus, den ømme, miskunnelige frelser, var Gud "åpenbart i menneskers skikkelse" (1 Tim 3,16).

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.