Veien til Kristus kapitel 10. 66.     Fra side 88 i den engelske utgave.tilbake

Kunnskap om Gud

Fyll hele ditt hjerte med Guds Ord, for disse ord er det levende vann, som slokker din tørst. De er det levende brød fra himmelen. Jesus sier: «Hvis dere ikke spiser Menneskesønnens legeme og drikker Hans blod, har dere ikke livet i dere.» Og Han gir selv forklaringen ved å tilføye: «De ord Jeg har talt til dere, er ånd og liv.» (Joh.6,53.63) Våre legemer blir bygd opp av det vi spiser og drikker, og på samme måte som det er i naturens husholdning, er det også i det åndelige: Det er det vi tenker på, det vi lar sinnet dvele ved, som gir kraft og styrke til vårt åndelige liv.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.