Veien til Kristus kapitel 10. 67.     Fra side 90 i den engelske utgave.tilbake

Kunnskap om Gud

Ikke noe er så skikket til å styrke forstandsevnen som det å granske Den hellige skrift. Ingen annen bok eier en slik makt til å høyne tanken eller til å gi sjelsevnene liv som de vidtspennende, foredlende sannheter i Bibelen. Dersom Guds Ord ble gransket som det burde, ville menneskene oppnå en åndsutvikling, en sinnets adel og en fasthet i forsetter som vi sjelden er vitne til i vår tid.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.