Veien til Kristus kapitel 12. 84.     Fra side 111 i den engelske utgave.tilbake

Fra tvil til tro

Det er et bevis som er tilgjengelig for alle, for den med den høyeste utdannelse så vel som for den mest ulærde, - nemlig erfaringens bevis. Gud innbyr oss til å forvisse oss om virkeligheten av hans Ord og om troverdigheten i hans løfter. Hans oppfordring lyder slik: "Smak og se at Herren er god!" I stedet for å sette lit til det andre har sagt, skal vil smake selv. Han sier: "Be, og dere skal få" (Salm 34,9; Joh 16,24). Hans løfter vil bli oppfylt. De har aldri sviktet og kan heller ikke svikte. Når vi kommer til Jesus og gleder oss i hans kjærlighets fylde, vil vår tvil og vårt mørke forsvinne i lyset fra hans ansikt.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.