Veien til Kristus kapitel 2. 17.     Fra side 22 i den engelske utgave.tilbake

Synderens Behov for Kristus

Skal vi ikke akte på Guds miskunnhet? Hva mer kunne han gjøre? La oss stille oss is det rette forhold til ham som har elsket oss med en så forunderlig kjærlighet. La oss gjøre bruk av de midler som står til rådighet, for at vi skal bli forvandlet til å ligne ham og igjen få oppleve fellesskapet med de tjenende engler, igjen være i harmoni og forening med Faderen og Sønnen.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.