Veien til Kristus kapitel 2. 14.     Fra side 18 i den engelske utgave.tilbake

Synderens Behov for Kristus

Frelseren sa: "Ingen kan se Guds rike hvis han ikke blir født på ny" (Joh 3,3) - hvis han ikke får et nytt hjerte, nye lengsler, nye forsetter og tilskyndelser som fører til et nytt liv. Påstanden om at det bare er nødvendig å fremelske det gode som naturlig finnes i mennesket, er et stort bedrag. "Slik et menneske er i seg selv, tar det ikke imot det som hører Guds Ånd til. For ham er det uforstand, og han kan ikke fatte det, det kan bare bedømmes på åndelig vis." "Undre deg ikke over at jeg sa at dere må fødes på ny" (1 Kor 2,14; Joh 3,7). Om Kristus er det skrevet: "I ham var liv, og livet var menneskenes lys." "For i hele verden er det blant mennesker ikke gitt noe annet navn som vi kan bli frelst ved" (Joh 1,4; Apg 4,12).

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.