Veien til Kristus kapitel 2. 16.     Fra side 20 i den engelske utgave.tilbake

Synderens Behov for Kristus

Det var dette bilde Jesus tenkte på da han i sin samtale med Natanael sa: "Dere skal se himmelen åpnet og Guds engler stige opp og ned over Menneskesønnen" (Joh 1,51). Ved syndefallet ble mennesket skilt fra Gud. Jorden ble avskåret fra himmelen. Over det svelget som lå mellom dem, var det ingen forbindelse. Men ved Kristus er jorden igjen kommet i forbindelse med himmelen. Ved sin fortjeneste har han slått bro over den avgrunnen som synden hadde skapt, slik at de tjenende engler kan være hos menneskene. Kristus knytter falne, svake og hjelpeløse mennesker til kilden for all makt.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.