Veien til Kristus kapitel 2. 16.     Fra side 21 i den engelske utgave.tilbake

Synderens Behov for Kristus

Men dersom man går forbi den eneste kilden til håp og hjelp for den falne slekt, er alle menneskenes drømmer om fremskritt forgjeves. Alle anstrengelser for å høyne menneskeheten er til liten nytte. "All god gave og all fullkommen gave" er fra Gud. Ingen som er skilt fra ham, kan oppnå en fullkommen karakter. Den eneste vei til Gud er Kristus, for han sier: "Jeg er veien og sannheten og livet" (Jak 1,17; Joh 14,6).

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.