Veien til Kristus kapitel 2. 16.     Fra side 21 i den engelske utgave.tilbake

Synderens Behov for Kristus

Gud har en kjærlighet til sine barn på jorden som er sterkere enn døden. Da han gav sin Sønn, var hele himmelen med i denne gave. Frelserens liv og død, hans gjerning som vår forbeder, englenes tjeneste, den Hellige Ånds påvirkning, Faderen som virker over og gjennom alt, de himmelske veseners uopphørlige interesse - alt virker sammen for å frelse menneskene.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.