Veien til Kristus kapitel 4. 32.     Fra side 41 i den engelske utgave.tilbake

Syndsbekjennelse

De eksempler på oppriktig anger og ydmykelse som Guds Ord omtaler, viser at de var villige til å bekjenne. Det kom ikke til syne noen unnskyldning for synd eller noe forsøk på å gjøre seg selv rettferdig. Paulus søkte ikke å skjerme seg selv. Han maler sin synd i de mørkeste farger og prøver ikke å gjøre sin skyld mindre enn den er. Han sier: “Jeg fikk fullmakt fra øversteprestene og kastet mange av de hellige i fengsel, og var det tale om å henrette dem, stemte jeg for. Rundt omkring i synagogene fikk jeg dem ofte straffet for å tvinge dem til å spotte, og i mitt raseri forfulgte jeg dem helt til byer i utlandet.” Han uttaler åpent: “Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere; og blant dem er jeg den største.” (Apg.26,10.11; 1.Tim.1,15)

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.