Veien til Kristus kapitel 4. 32.     Fra side 41 i den engelske utgave.tilbake

Syndsbekjennelse

Det ydmyke, sønderknuste hjerte som er tynget av en oppriktig anger, vil forstå noe av Guds kjærlighet og av hva Golgata har kostet. Og likesom en sønn avlegger bekjennelse for en kjærlig far, slik vil det angrende menneske legge sine synder frem for Gud. Skriften sier: “Dersom vi bekjenner våre synder, er Han trofast og rettferdig, så Han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.” (1.Joh.1,9)

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.