Veien til Kristus kapitel 4. 29.     Fra side 37 i den engelske utgave.tilbake

Syndsbekjennelse

Betingelsene for å oppnå miskunnhet hos Gud er enkle, rettferdige og rimelige. Herren krever ikke at vi skal gjøre noe tungt og vanskelig for å bli tilgitt. Vi behøver ikke å foreta lange, trettende pilegrimsreiser eller utføre smertefulle botshandlinger for å anbefale oss for Gud i himmelen eller for å sone for våre overtredelser. Den som bekjenner sine synder og avstår fra dem, finner miskunnhet.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.