Veien til Kristus kapitel 4. 29.     Fra side 37 i den engelske utgave.tilbake

Syndsbekjennelse

Apostelen sier: “Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet.” (Jak.5,16) Bekjenn deres synder for Gud, for bare Han kan tilgi dem, og bekjenn deres feil for hverandre. Har du syndet mot din venn eller mot din neste, så bør du innrømme din feil, og det er hans plikt å tilgi deg. Deretter må du be Gud om tilgivelse, fordi den bror som du har forurettet, hører Gud til, og hvis du skader ham, synder du mot hans Skaper og Gjenløser. Legg saken frem for den eneste sanne mellommann, vår store Øversteprest “som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd” og som “kan ha medlidenhet med oss i vår svakhet” (Hebr.4,15) og kan rense oss fra alle syndens flekker.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.