Veien til Kristus kapitel 6. 40.     Fra side 52 i den engelske utgave.tilbake

Troen og vår antagelse hos Gud

Det virker som om noen mener at de må ha en prøvetid, at de må bevise overfor Herren at de er omvendt for de kan gjøe krav på hans velsignelse. Men de kan kreve Guds velsignelse allerede nå. De trenger hans nåde, Kristi Ånd, til hjelp i sine svakheter. Ellers kan de ikke stå seg mot det onde. Jesus gleder seg over at vi kommer til ham akkurat slik vi er - syndige, hjelpeløse, avhengige. Vi kan komme med all vår svakhet, vår dårskap, vår syndighet og falle ned for hans føtter i anger. Det er en del av hans herlighet å omslutte oss med sin kjærlighets armer, forbinde våre sår og rense oss for all urett.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.