Veien til Kristus kapitel 6. 41.     Fra side 53 i den engelske utgave.tilbake

Troen og vår antagelse hos Gud

Hans tanker er tanker om barmhjertighet, kjærlighet og den ømmeste medlidenhet. Han sier: “Den ugudelige skal forlate sin vei og ugjerningsmannen oppgi sine tanker og vende om til Herren, så vil han vise barmhjertighet, til vår Gud, for han er rik på tilgivelse.” “Jeg stryker dine overtredelser bort som en tåke og dine synder som en sky” (Jes.55,7; 44,22).

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.