Veien til Kristus kapitel 6. 38.     Fra side 49 i den engelske utgave.tilbake

Troen og vår antagelse hos Gud

Når du har bekjent dine synder og avstått fra dem i ditt hjerte, og når du har besluttet å overgi deg til Gud, kan du gå til ham og be ham om å ta bort dine synder og gi deg et nytt hjerte. Tro da at han gjør dette fordi han har lovt det. Jesus lærte oss dette mens han var på jorden. Vi må tro at vi får den gave Gud lover oss, og så er den vår. Frelseren helbredet folket fra deres sykdommer når de trodde på hans makt. Han hjalp dem i de ting som de kunne se, slik at de fikk tillit til ham i de ting de ikke kunne se. Han ledet dem til å tro på hans makt til å forlate synder. Dette gav han tydelig uttrykk for da han helbredet den lamme mannen: “For at dere skal vite at Menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder” - og nå vender han seg til den lamme: “Stå opp, ta båren og gå hjem!” Evangelisten Johannes sier også, når han taler om Kristi undergjerninger: “Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn» (Mall 9,6; Joh 20,31).

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.