Veien til Kristus kapitel 8. 53.     Fra side 70 i den engelske utgave.tilbake

Kristelig vekst

Livet i Kristus er et liv i hvile. Kanskje kjenner du ingen henførende følelser, men du bør eie en stadig fredfylt tillit. Ditt håp grunner seg ikke på deg selv, men på Kristus. Din svakhet blir forent med Hans styrke, din uforstand med Hans visdom, din skrøpelighet med Hans evige makt. Derfor skal du ikke se på deg selv, ikke la tanken dvele ved ditt eget jeg, men ha blikket festet på Kristus. Betrakt Hans kjærlighet og den fullkomne skjønnhet i Hans karakter. Vi bør fordype oss i Kristi liv, Hans selvfornedrelse, ydmykhet og renhet, Hans hellighet og enestående kjærlighet! Ved å elske Hem, etterligne Ham og stole helt på Ham blir du forvandlet etter Hans bilde.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.