Veien til Kristus kapitel 8. 53.     Fra side 71 i den engelske utgave.tilbake

Kristelig vekst

Når vi lar tankene dreie seg om oss selv, blir de vendt bort fra Kristus, som er kilden til liv og kraft. Derfor anstrenger den onde seg alltid for å holde vår oppmerksomhet borte fra Frelseren for på den måten å hindre at vi bli forent med Kristus og har samfunn med Ham. Fristeren søker å lede dine tanker til livets bekymringer, uro og sorger, andres feil, dine egne mangler og ufullkommenheter. La deg ikke villede av hans påfunn! Altfor ofte leder han mange som virkelig er samvittighetsfulle, og som ønsker å leve for Gud, til å feste seg ved sine egne feil og skrøpeligheter. Ved å skille dem fra Kristus på denne måten, håper han å vinne seier. Vi må ikke gjøre oss selv til midtpunkt og gi oss over til angst og frykt for om vi virkelig kan bli frelst. Alt slikt leder oss bort fra kilden til vår styrke. Overgi deg til Gud og stol på Ham. La din tale og dine tanker dreie seg om Kristus, skjul deg i Ham. Legg vekk all tvil og la din frykt fare! Si med apostelen: «Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever her på jorden, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og gav seg selv for meg.» (Gal.2,20) Hvil i Gud. Han er mektig til å ta vare på det som du har overgitt til Ham. Dersom du overgir deg i Hans hender, vil Han gi deg mer enn seier ved Ham som har elsket deg.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.