Veien til Kristus kapitel 9. 61.     Fra side 82 i den engelske utgave.tilbake

Liv og virksomhet

Mange har den forståelsen at det bare er en viss begunstiget klasse som har fått talenter, mens andre er forbigått. Man kan selvfølgelig ikke vente at disse skal utføre arbeidet eller få del i belønningen. Men det er ikke dette lignelsen lærer oss. Da husbonden kalte sine tjenere sammen, fikk hver av dem sin oppgave. I en kjærlig ånd kan vi utføre livets minste plikter «som for Herren» (Kol.3,23) Dersom Guds kjærlighet bor i hjertet, vil den komme til syne i livet. Kristi vellukt vil omgi oss, og vår innflytelse vil virke til å høyne og velsigne.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.