Veien til Kristus kapitel 9. 59.     Fra side 79 i den engelske utgave.tilbake

Liv og virksomhet

Vi blir forent med Kristus ved å ta del i hans lidelser. Hver gang vi fornekter oss selv til det beste for andre, blir godgjørelsens ånd styrket hos oss. Vi får et mer inderlig samfunn med verdens frelser som «for deres skyld ble...fattig da han var rik, for at dere skulle bli rike ved hans fattigdom» (2.Kor.8,9). Bare når vi oppfyller Guds hensikt med å skape oss, kan livet bli til velsignelse.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.