Hängiven Herren kapitel 10. 84.     Från sida 85 i den engelska utgåva.tillbaka

Den Kristnes Karaktär

Vidare skriver han till sina bröder i Korint: "de som helgats i Kristus Jesus. . . : Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. Jag tackar alltid min Gud för er, för den Guds nåd som ni har fått i Kristus Jesus. Ty i honom har ni blivit rika på allt, i fråga om allt tal och all insikt, eftersom vittnesbördet om Kristus har fått stadigt fäste hos er. Därför saknar ni inte någon nådegåva, medan ni väntar på vår Herre Jesu Kristi uppenbarelse" (Första Korintierbrevet 1:2-7). Dessa ord riktas inte bara till församlingen i Korint, utan till hela Guds folk intill tidens ände. Varje kristen kan åtnjuta helgelsens välsignelse.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.