Hängiven Herren kapitel 10. 85.     Från sida 86 i den engelska utgåva.tillbaka

Den Kristnes Karaktär

I episteln till kolosserna framställs också de underbara förmåner, som säkrats åt Guds barn. "Vi har hört om er tro i Kristus Jesus och om den kärlek ni har till alla de heliga,. . . Från den dag vi hörde om det, har vi därför inte upphört att be för er. Vår bön är att ni skall uppfyllas av kunskap om hans vilja, med all andlig vishet och insikt, så att ni kan leva värdigt i Herren och i allt behaga honom, när ni bär frukt i alla slags goda gärningar och växer till i kunskapen om Gud. Hans härlighets makt skall då styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt" (Kolosserbrevet 1:4-11).

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.