Hängiven Herren kapitel 10. 82.     Från sida 82 i den engelska utgåva.tillbaka

Den Kristnes Karaktär

Ta efter Förebilden
Många ryggar undan för ett sådant liv, som vår Frälsare levde. De menar, att uppoffringen för att ta efter förebilden är för stor – för stor, för att bära frukt i form av goda gärningar, och sedan tålmodigt uthärda Guds tuktande för bättre fruktsamhet. Men när den kristne helt enkelt betraktar sig själv som ett ödmjukt redskap i Kristi händer, och gör sitt bästa för att trofast fullgöra varje plikt – och det gör han, genom att lita på Guds utlovade hjälp – då bär han Kristi ok och finner det milt; då bär han bördor för Kristus, och säger att de är lätta. Han kan blicka uppåt med mod och tillförsikt, samt säga: "jag vet vem jag tror på, och jag är övertygad om att det står i hans makt att till den dagen bevarar det som har blivit anförtrott åt mig" (Andra Timoteusbrevet 1:12).

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.