Hängiven Herren kapitel 2. 19.     Från sida 19 i den engelska utgåva.tillbaka

Daniels Regler för Måttfullhet

Att bestå Provet
Ibland de rätter, som placerades framför kungen, fanns griskött och annat kött, som i Mose lag förklarats vara orent, och som hebréerna uttryckligen förbjudits att äta. Här ställdes Daniel inför ett svårt prov. Skulle han hålla sig till fädernas läror beträffande mat och dryck, och därmed förolämpa kungen samt troligen både förlora sin ställning och livet självt? Eller skulle han vifta bort Guds bud, och behålla kungens favör och på så vis säkra stora intellektuella fördelar och de smickrande utsikterna till en världslig karriär?

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.