Hängiven Herren kapitel 2. 20.     Från sida 20 i den engelska utgåva.tillbaka

Daniels Regler för Måttfullhet

En fläckfri Karaktär
Daniel utsattes för de svåraste frestelser, som kan ansätta dagens unga; ändå var han trofast mot den religiösa undervisning han erhållit tidigt i livet. Han omgavs av inflytanden, som var tänkta att få dem på fall, som skulle komma att vackla mellan princip och böjelse; ändå framställer Guds Ord honom som en fläckfri person. Daniel vågade inte sätta sin lit till sin egen moraliska kraft. För honom var bönen ett måste. Han gjorde Gud till sin starkhet, och gudsfruktan styrde alla hans handlingar under livets gång.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.