Hängiven Herren kapitel 3. 30.     Från sida 29 i den engelska utgåva.tillbaka

Att styra Aptiten och Lidelserna

Då Lord Palmerston, brittisk premiärminister, av Skottlands prästerskap ombads att utlysa en dag för fasta och bön för att mota bort koleran, svarade han, i grund och botten: "Rena och desinficera era gator och hus, främja renlighet och hälsa ibland de fattiga, och se till att de förses rikligt med bra mat och kläder, samt vidta allmänt riktiga sanitära åtgärder, så slipper ni att fasta och be. Herren kommer heller inte att höra era böner, medan dessa, Hans förebyggande medel, förbises."

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.