Hängiven Herren kapitel 3. 27.     Från sida 27 i den engelska utgåva.tillbaka

Att styra Aptiten och Lidelserna

Även om de riktades till forntidens Israel, innehåller dessa ord en läxa för Guds folk i dag. När aposteln vädjar till sina bröder, att de skall frambära sina kroppar "som ett levande och heligt offer som behagar Gud", framställer han grundsatserna för sann helgelse. Helgelsen är inte bara en teori, en känsla, eller ett uttryck, utan en levande, handlingskraftig grundregel, som genomsyrar vardagen. Detta kräver, att våra vanor gällande mat, dryck och klädsel är sådana att kroppens, sinnets och moralens hälsa bibehålls. Då kan vi åt Herren frambära våra kroppar, ofördärvade genom felaktiga vanor, ja, "ett levande och heligt offer som behagar Gud".

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.