Hängiven Herren kapitel 5. 43.     Från sida 43 i den engelska utgåva.tillbaka

Daniel i Lejongropen

Ett Exempel på Mod och Trofasthet
Påbudet utfärdas av kungen. Daniel förstår, att hans fiender har för avsikt att slunga honom i fördärvet. Men han ändrar inte kurs i något som helst avseende. Lugnt utför han sina vanliga plikter, och när bönetimmen är inne, går han till sitt rum, och med fönstret öppet mot Jerusalem lyfter han upp sina böner till himmelens Gud. Genom sitt handlande tillkännager han utan fruktan, att ingen jordisk makt har rätt att träda emellan honom och hans Gud och säga åt honom, till vem eller hur han skall be eller inte be. Vilken principfast, ädel person! Han står i dag inför världen som ett hedervärt exempel på kristen djärvhet och trofasthet. Han vänder sig till Gud med hela sitt hjärta, fastän han vet att döden är straffet för hans fromma andaktsövning och hängivenhet.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.