Hängiven Herren kapitel 5. 45.     Från sida 45 i den engelska utgåva.tillbaka

Daniel i Lejongropen

"Min Gud har sänt Sin Ängel"
Tidigt nästa morgon hastade monarken till lejongropen och ropade: "’Daniel, du den levande Gudens tjänare, har din Gud, som du oavbrutet dyrkar, kunnat rädda dig från lejonen?’" (vers 20). ”Min Gud har sänt sin ängel och stängt till lejonens gap, så att de inte skadat mig. För jag är utan skuld inför honom och jag har heller inte förbrutit mig mot dig, o konung.’

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.