Hängiven Herren kapitel 6. 49.     Från sida 49 i den engelska utgåva.tillbaka

Daniels Böner

Daniel talade med Gud. Himmelen öppnades för honom. Men den stora ära, som bevisades honom, berodde på det egna jagets förödmjukelse och allvarligt forskande. Alla, som av hjärtat tror på Guds ord, kommer att hungra och törsta efter insikt om Hans vilja. Gud är sanningens upphov. Han lyser upp förmörkade sinnen och ger människor kraft till att få fatt i och förstå de sanningar, som Han har uppenbarat.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.