Såningsmannen kapitel 12. 103.     Från sida 139 i den engelska utgåva.tillbaka

Att be för att ge

För att Kristus skulle kunna undervisa oss stod han i ständig kontakt med Fadern. "Ordet som ni har hört," sade han, "kommer inte från mig utan från Fadern som har sänt mig." Joh 14:24. "Inte heller Människosonen har kommit för att bli tjänad utan för att tjäna." Matt 20:28. Det var inte för sig själv han levde, tänkte och bad utan för andra. Efter att ha tillbringat timmar tillsammans med Gud kom han varje morgon för att skänka himlens ljus till människan. Varje dag blev han döpt med den helige Ande. Tidigt om morgnarna väckte Herren honom och smorde hans läppar med nåd som han skulle dela med sig av till andra. De ord han talade fick han från himlen, och han gav dem till de trötta och bekymrade då de bäst behövde dem. Han sade: "Herren har givit mig en tunga med lärdom, så att jag förstår att genom mina ord styrka den trötte. Han väcker var morgon mitt öra, han väcker det till att höra på lärjungesätt." Jes 50:4.

Kristus gjorde ett mycket starkt intryck på sina lärjungar genom sina böner och sin vana att ständigt vara i kontakt med Gud. Vid ett tillfälle när de kom tillbaka efter att ha varit borta från sin Herre ett tag var han helt försjunken i bön. Han fortsatte att be högt och verkade inte alls lägga märke till att de var närvarande. Lärjungarna blev djupt rörda. När han avslutat sin bön sade de: "Herre, lär oss att be."

När Kristus svarade upprepade han Herrens bön som han gett dem i sin bergspredikan. Sedan gav han dem en ny liknelse för att illustrera den lärdom han ville ge dem.

"Tänk er," sade han, "att någon av er går till en vän mitt i natten och säger: 'Käre vän, låna mig tre bröd. En god vän som är på resa har kommit hem till mig och jag har ingenting att bjuda på.' Då kanske han där inne säger: 'Lämna mig i fred.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.