Såningsmannen kapitel 12. 104.     Från sida 140 i den engelska utgåva.tillbaka

Att be för att ge

Dörren är redan låst och jag har barnen hos mig i sängen. Jag kan inte stiga upp och ge dig något.' Men jag säger er: även om han inte stiger upp och ger honom något för vänskaps skull, så gör han det därför att den andre är så påträngande, och han ger honom allt vad han behöver." Luk 11:5-8.

Här framställer Kristus sig som den som vädjar om något för att han i sin tur ska kunna dela med sig. Han måste ha tag i bröd, annars kan han inte tillfredsställa behoven hos den trötta vandraren som kommit till honom så sent. Trots att hans granne inte vill bli störd upphör han inte med sin vädjan. Vännen måste få bröd och till slut belönas hans envishet, han får det han behöver.

På samma sätt skulle lärjungarna söka Guds välsignelser. När Kristus gav folket bröd och predikade om brödet från himlen gjorde han klart för lärjungarna att de var hans medarbetare. Deras uppgift skulle vara att ge livets bröd till folket. Han som gett dem deras arbetsuppgifter såg hur ofta deras tro skulle bli utsatt för prövningar. De skulle ofta komma att hamna i oväntade situationer, och då skulle de förstå sin mänskliga otillräcklighet. När de som kände hunger efter livets bröd kom till dem skulle de själva känna sig fattiga och hjälplösa. Om de inte fick andlig mat skulle de inte ha någonting att dela med sig av, och de fick inte visa iväg någon utan att de fått föda. Kristus visar dem vägen till matförrådet. Mannen vars vän kom till honom vid en sådan olämplig tid på dygnet visade inte bort honom. Han hade ingenting att bjuda på, så då gick han till den som han visste hade mat och vädjade tills grannen gav honom det han behövde. Skulle då inte Gud, som har sänt sina tjänare att ge bröd till de hungriga, se till att det finns proviant som täcker behovet för hans eget arbete?

Men den själviske grannen i liknelsen visar inte Guds karaktär. Den här liknelsen gavs inte för att användas som en jämförelse utan för att vara en kontrast. Den som är självisk svarar på en vädjan gör det bara för att bli av med ett störande moment. Men Gud älskar att ge. Han är full av medlidande och längtar efter att få svara på vädjandena från dem som kommer till honom i tro. Han ger till oss för att vi ska kunna ge till andra och på det sättet bli lika honom.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.