Såningsmannen kapitel 12. 111.     Från sida 147 i den engelska utgåva.tillbaka

Att be för att ge

Det finns många som längtar efter att få hjälpa andra, men de upplever att de saknar både andlig styrka och ljus för det. Uppmana dem att lägga fram sin begäran inför nådens tron och att de vädjar om den helige Ande. Gud står fast vid varje löfte han givit. Med Bibeln i hand kan du säga: Jag har gjort det du bett mig om. Nu åberopar jag ditt löfte: "Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas". Matt 7:7.

Vi ska inte bara be i Jesu namn, utan vi ska ha den helige Ande som inspirationskälla. Detta förklarar vad det betyder när det sägs att "Anden vädjar för oss med rop utan ord". Rom 8:26. En sådan bön besvarar Gud med glädje. När vi med allvar suckar en bön i Jesu namn, ligger det i själva intensiteten en garanti från Gud att han ska besvara bönen "långt mer än vi kan begära eller tänka". Ef 3:20.

Kristus sade: "Tro att ni skall få allt det ni ber om i er bön, då blir det så." Mark 11:24. "Vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra, så att Fadern blir förhärligad genom Sonen." Joh 14:13. Under inspiration av den helige Ande talar den älskade Johannes tydligt och full av tillförsikt: "Om vi ber honom om något efter hans vilja, så hör han oss. Och om vi vet att han hör oss vad vi än ber om, så vet vi också att vi får vad vi ber honom om." 1 Joh 5:14, 15. Lägg sedan outtröttligt fram din vädjan i Jesu namn och Gud kommer att ära det namnet.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.