Såningsmannen kapitel 12. 112.     Från sida 148 i den engelska utgåva.tillbaka

Att be för att ge

Regnbågen kring tronen är försäkran om att Gud är sann och hos vilken "ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker". Jak 1:17. Eftersom vi har syndat mot honom förtjänar vi inte hans välvilja. Ändå har han själv lagt den underbaraste bönen i vår mun: "För ditt namns skull, förkasta oss inte, låt din härlighets tron ej bli föraktad. Kom ihåg ditt förbund med oss, och bryt det inte." Jer 14:21. När vi kommer till honom och bekänner vår ovärdighet kommer han enligt sitt löfte att bry sig om oss när vi ropar till honom. Han har satt sin tron i pant på att han ska hålla sitt Ord till oss.

Aron var en symbol på Kristus. På samma sätt som han bär vår Frälsare sitt folks alla namn i sitt hjärta in i det allra heligaste. Vår store överstepräst kommer ihåg vartenda ord han använt för att uppmuntra oss, och han glömmer aldrig sitt avtal.

Var och en som söker honom kommer att finna honom. För var och en som bultar kommer dörren att öppnas. Det kommer inte att höras några undanflykter som: Stör mig inte, dörren är låst och jag vill inte öppna. Ingen kommer att höra: Jag kan inte hjälpa dig. Den som ber om bröd mitt i natten för att ge till den som är hungrig kommer att få det.

I liknelsen får den som ber om bröd till främlingen "allt vad han behöver". Mark 11:8. Hur mycket får vi då för att vi ska ge det till andra? "Just den nåd som Kristus har velat ge honom." Ef 4:7. Med spänt intresse ser änglarna på hur människan behandlar sina medmänniskor. När de ser en människa som visar medkänsla för den som felar, ställer de sig vid hans sida och påminner honom om att uttala ord som är som livets bröd för själen. "Min Gud skall med sin härliga rikedom i Kristus Jesus fylla alla era behov." Ef 4:19. När ditt vittnesbörd är oförfalskat och ärligt kommer han att göra det mäktigt i det kommande livet och i din mun kommer Herrens Ord att vara som sanning och rättfärdighet.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.