Såningsmannen kapitel 12. 113.     Från sida 149 i den engelska utgåva.tillbaka

Att be för att ge

Det fordras stor visdom att förstå kunskapen om att vinna själar. Därför bör den personliga insatsen för andra föregås av mycket bön i ensamhet. Tala med Kristus innan du talar med människor. Du måste förbereda dig vid den himmelska nådens tron innan du går ut för att tjäna människorna.

Låt ditt hjärta överväldigas av längtan efter Gud, den levande Guden. Genom sitt liv har Kristus visat vad människan kan göra när hon tagit del av gudomlig natur. Vi kan också få allt det Kristus fick av Gud. Be därför, och ta emot. Åberopa allt det Gud har lovat genom att ha Jakobs uthålliga tro och samma orubbliga ihärdighet som Elia.

Låt den underbara bild du har av Gud fylla dina sinnen och låt osynliga länkar binda samman ditt liv med Jesu liv. Han som befallde ljuset att lysa i mörkret vill också lysa upp ditt hjärta för att ge ljus över kunskapen om Guds härlighet i Jesus Kristus. Den helige Ande för fram sådant som hör Gud till och visar dig det och förmedlar det som en levande kraft till det lydiga hjärtat. Kristus kommer att leda dig fram till evighetens tröskel. Du kommer att få se härligheten bakom förhänget, och den fullkomlighet som finns hos Honom som lever för evigt och ber för oss får du avslöja för människorna.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.