Såningsmannen kapitel 21. 208.     Från sida 260 i den engelska utgåva.tillbaka

En stor klyfta faställd

Kristus har en innerlig längtan efter att hans åhörare ska förstå att det är omöjligt för människan att tillförsäkra sig frälsning efter döden. Abraham representerar här den som svarar: "Min son, kom ihåg, att du fick ut ditt goda medan du levde, likasom Lasaros sitt onda. Nu har han funnit tröst här, medan du plågas.

Dessutom gapar det en klyfta mellan oss och er, för att de som vill ta sig över från oss till er eller från er till oss inte skall kunna göra det." Luk 16:25,26. Här framställer alltså Kristus det utsiktslösa i att hoppas på en andra prövotid. Människan har inte fritt någon annan tid än detta liv till att förbereda sig för evigheten.

Den rike mannen hade inte övergivit tanken på att han var ett Abrahams barn, och nu när han plågas ropar han till honom för att få hjälp: "Fader Abraham", ropade han, "förbarma dig över mig." Luk 16:24. Han bad inte till Gud utan till Abraham. På det sättet visade han att han satte Abraham över Gud och att han förlitade sig på sin relation till Abraham för att bli frälst. Rövaren på korset riktade sin bön till Kristus: "Tänk på mig när du kommer med ditt rike." Luk 23:42. Omedelbart fick han svaret: "Sannerligen säger jag dig i dag [då jag hänger på korset, förödmjukad och lidande], du skall vara med mig i paradiset." Luk 23:43. Men den rike mannen bad till Abraham och fick inte sin bön besvarad. Det är bara Kristus som är upphöjd att vara "hövding och frälsare för att Israel skall kunna omvända sig och få förlåtelse för sina synder". Apg 5:31. "Hos ingen annan finns frälsningen." Apg 4: 12.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.