Såningsmannen kapitel 21. 208.     Från sida 260 i den engelska utgåva.tillbaka

En stor klyfta faställd

Hela sitt liv hade den rike mannen ägnat sig åt att tillfredsställa sig själv, och när han upptäckte att han inte hade lagt undan något för evigheten var det för sent. Han insåg sin dårskap och tänkte på sina bröder som skulle fortsätta som han gjort, nämligen att leva för att tillfredsställa sig själva. Då framförde han sin begäran: "Då ber jag dig, fader, att du skickar honom [Lasaros] till min faders hus. Jag har fem bröder, och han måste varna dem, så att inte de också kommer hit till detta plågornas ställe." Luk 16:27, 28. Men "Abraham sade: 'De har Mose och profeterna. De kan lyssna till dem'. Mannen svarade: 'Nej, fader Abraham, men om någon kommer till dem från de döda omvänder de sig'. Men Abraham sade: 'Lyssnar de inte till Mose och profeterna, då låter de inte övertyga sig ens om någon uppstår från de döda'." Luk 16:29-31.

När den rike mannen bad om ytterligare bevis för sina bröder, fick han helt enkelt svaret att det inte skulle leda till att de blev övertygade. Hans begäran kastade skulden på Gud. Det var som om den rike mannen hade sagt: Om du sagt till mig ordentligt, skulle jag inte ha varit här nu. I sitt svar till den rike mannen, säger Abraham: Dina bröder har blivit tillräckligt varnade. De har fått ljus men har inte velat se. Sanningen har framställts för dem, men de har inte velat lyssna.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.