Såningsmannen kapitel 21. 211.     Från sida 260 i den engelska utgåva.tillbaka

En stor klyfta faställd

Den rike mannen som hade så många privilegier framställs för oss som en man som skulle ha utnyttjat sina gåvor på ett helt annat sätt. Han skulle ha verkat så att resultatet hade nått den eviga världen. Det skulle ha fört med sig andliga fördelar. Meningen med återlösningen är inte bara att utplåna synden, utan också att låta människan få tillbaka de andliga gåvor som gick förlorade på grund av syndens hämmande makt. Det går inte att bära med sig pengar till nästa liv, de behövs inte där, men de goda gärningar som utförts för att vinna människor för Kristus bärs in i de himmelska kamrarna. Men de som själviskt använt Herrens gåvor genom att inte bry sig om de behövande eller inte gjort någonting för att föra fram Guds verk på jorden har vanärat sin Skapare. Bredvid deras namn i den himmelska boken, står det: Stulit från Gud.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.