Såningsmannen kapitel 21. 213.     Från sida 260 i den engelska utgåva.tillbaka

En stor klyfta faställd

Kristus längtade efter att få lysa upp sina samtidas förmörkade sinnen. Han sade till dem: "Är ni Abrahams barn, borde ni göra Abrahams gärningar. Men nu vill ni döda mig – den som har sagt er sanningen, som jag har hört av Gud. Så gjorde inte Abraham." Joh 8:39, 40.

Kristus tillstod inte att han hade något släktskap med dem. Han undervisade om att det andliga ursprunget är viktigare än jordiskt ursprung. Hans samtida påstod sig härstamma från Abraham, men de misslyckades med att utföra Abrahams gärningar, vilket bevisade att de inte var hans sanna barn. Det är bara de som står i andlig harmoni med Abraham och följer Guds röst som räknas som äkta avkomlingar. Trots att tiggaren tillhörde en klass som man menade vara underlägsen, såg Kristus honom som en som Abraham skulle ta emot i en mycket nära vänskap.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.