Såningsmannen kapitel 22. 217.     Från sida 272 i den engelska utgåva.tillbaka

Att säga och göra

I Bergspredikan sade Kristus: "Inte alla som säger 'Herre, herre' till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske Faders vilja." Matt 7:21. Uppriktigheten ligger inte i det man säger, utan i det man gör. Kristus säger inte till någon: "Vad säger ni mer än andra?" Utan: "Gör ni då något märkvärdigt?" Matt 5:47. Det finns mycket i det han säger: "Vet ni detta, är ni saliga om ni också handlar så." Joh 13:17. Det man säger är värdelöst om det inte resulterar i ändamålsenliga handlingar. Det är den lärdomen liknelsen om de två sönerna ger.

Innan han dog, vid sitt sista besök i Jerusalem, berättade Kristus denna liknelse. Han hade kört ut kunderna och försäljarna från templet, och med Guds kraft hade hans röst trängt in i deras hjärtan. Häpna och förskräckta gjorde de som han sade utan ursäkter eller motstånd.

När deras rädsla hade lagt sig återvände prästerna och de äldste till templet, och där hittade de Kristus i färd med att bota de sjuka och döende. De hade hört röster som uttryckte glädje och lovsång. Inne i själva templet stod de barn som blivit botade och svängde med palmblad och sjöng "Hosianna Davids son". Med stapplande ord prisade småbarn den mäktige Läkaren. Men detta var långt ifrån tillräckligt för att prästerna och de äldste skulle övervinna sina fördomar och sin avund.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.