Såningsmannen kapitel 22. 218.     Från sida 272 i den engelska utgåva.tillbaka

Att säga och göra

Dagen därpå, när Kristus undervisade i templet, kom prästerna och folkets äldste fram till honom och sade: "Vad har du för fullmakt att göra detta? Och vem har gett dig den fullmakten?" Matt 21:23.

Prästerna och de äldste hade fått uppenbara bevis på Kristi makt. När han rensade templet hade de sett himlens auktoritet stråla från hans ansikte. De kunde inte motstå den makt som fanns i hans ord. Och även genom att bota människor hade han svarat på deras frågor. Han hade gett dem sådana bevis på sin auktoritet att de inte kunde ifrågasättas. Men det var inte bevis man ville ha. Prästerna och de äldste var angelägna om att Jesus skulle utropa sig till Messias. Då skulle de kunna förvränga hans ord och hetsa folket mot honom. De ville omintetgöra hans inflytande och döda honom.

Jesus visste att om de inte kunde upptäcka Gud i honom, eller om det han gjorde inte bevisade hans gudomliga karaktär för dem, skulle de inte tro på hans eget vittnesbörd om att han var Kristus. När han svarade dem undvek han därför den fråga de ville lyfta fram och vände fördömelsen mot dem själva.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.