Såningsmannen kapitel 22. 219.     Från sida 272 i den engelska utgåva.tillbaka

Att säga och göra

Jag har också en fråga till er, sade han, och om ni svarar på den, skall jag säga er vad jag har för fullmakt att göra detta. Dopet Johannes döpte med, varifrån kom det, från himlen eller från människor? Matt 21:24.

Prästerna och ledarna blev förbryllade. De överlade med varandra: 'Om vi svarar: Från människor, måste vi akta oss för folket. Alla anser ju Johannes vara en profet.' Därför svarade de: 'Vi vet inte.' Då sade Jesus till dem: 'I så fall talar inte heller jag om vad jag har för fullmakt att göra detta'. Matt 21:25.

Vi vet inte. Svaret var en ren lögn. Prästerna förstod ju sin situation och ljög för att gardera sig. Johannes döparen hade vittnat om Honom, vars auktoritet man nu ifrågasatte. Han hade pekat på honom och sagt: Där är Guds lamm som tar bort världens synd. Joh 1:29. Han hade döpt honom, och efter dopet, då Kristus bad, hade himlen öppnat sig och Guds Ande kommit som en duva och vilat över honom, samtidigt som man hörde en röst från himlen som sade: Detta är min älskade Son, han är min utvalde. Matt 3:17.

Prästerna och ledarna vågade inte säga att Johannes döparens dop var från himlen, eftersom de kom ihåg att han uttalade profetior om Messias, och att de varit med och sett dem ske då Jesus döptes. Om de accepterade Johannes som den profet som de trodde att han var, hur kunde de då förneka hans vittnesbörd att Jesus från Nasaret var Guds Son? De kunde heller inte säga att Johannes dop var från människor, eftersom folket trodde att Johannes var en profet. Så de svarade: Vi vet vi inte.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.