Såningsmannen kapitel 22. 219.     Från sida 272 i den engelska utgåva.tillbaka

Att säga och göra

Sedan berättade Jesus liknelsen om fadern och de två sönerna. När fadern sade till den ene sonen: "Gå ut och arbeta i vingården i dag," svarade han omedelbart: "Nej, det vill jag inte." Matt 21:28. Men senare ångrade han sig och gjorde som fadern ville.

Fadern gick till den andre sonen och bad om samma sak: "Gå ut och arbeta i vingården i dag." Den här sonen svarade: "Jag skall gå herre," men gjorde det inte.

I den här liknelsen representerar fadern Gud och vingården är församlingen. Sönerna representerar två grupper människor. Sonen som vägrade lyda genom att svara: "Nej, det vill jag inte," representerar dem som tydligt levde i synd och inte visade någon som helst fromhet. Helt öppet vägrade de att ta på sig återhållsamhetens och lydnadens ok, som Guds lag föreskriver. Men många av dem ångrar sig sedan och lyder Gud. När de hörde evangeliet genom Johannes Döparen: "Omvänd er. Himmelriket är nära," omvände de sig och bekände sina synder. Matt 3:2.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.