Såningsmannen kapitel 22. 224.     Från sida 272 i den engelska utgåva.tillbaka

Att säga och göra

Det finns större hopp för tullindrivare och syndare än för dem som känner Guds Ord men som vägrar att rätta sig efter det. Den som ser sig som en syndare utan att ha något att dölja synden med, den som vet att han fördärvar själ, kropp och ande inför Gud, skräms av att under sådana förhållanden bli för evigt avskuren från himmelriket. Han inser sitt fruktansvärda tillstånd, och försöker få bot av den store Läkaren som sade: "Den som kommer till mig skall jag inte visa bort." Joh 6:37. Det är dessa människor som Herren kan använda i sin vingård.

Kristus varken fördömde eller lovordade sonen som vägrade lyda sin far. Naturligtvis har den här gruppen människor som vägrar lyda inte någon fördel av det. Deras uppriktighet ska inte ses som en dygd. Människor skulle vara modiga vittnen för Kristus om de var helgade genom sanningen. Men så som syndaren gör blir det oförskämt och trotsigt och närmar sig hädelse. Bara för att personen inte är en hycklare gör det inte honom till något mindre än en syndare. När den helige Ande vädjar till våra hjärtan är det säkrast att svara omedelbart. När kallelsen kommer: "Gå ut och arbeta i vingården i dag," ska du inte nonchalera denna inbjudan. "Om ni hör hans röst i dag, förhärda inte era hjärtan." Heb 4:7. Det är mycket farligt att dröja med lydnaden, eftersom du kanske aldrig mer får denna inbjudan.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.