Såningsmannen kapitel 22. 225.     Från sida 272 i den engelska utgåva.tillbaka

Att säga och göra

Och låt inte någon smickra sig själv med att det är lätt att ge upp de synder man omhuldat. Så är det inte. Varje synd som omhuldas försvagar karaktären och gör vanan starkare, och resultatet blir fysiskt och mentalt fördärv. Det kan vara så att du gör bättring från dina synder och går in på rätta vägar, men sinnets karaktär och bekantskapen med synden gör det svårt för dig att skilja mellan rätt och fel. Gång på gång kommer Satan att angripa dig genom de vanor du lagt dig till med.

I kallelsen: "Gå ut och arbeta i vingården i dag," prövas uppriktigheten hos varje människa. Kommer det att finnas gärningar likaväl som ord? Kommer den som är kallad att använda den kunskap han har till att arbeta trofast och osjälviskt för vingårdens ägare?

Aposteln Petrus ger oss klara upplysningar om den plan vi ska arbeta efter: "Nåd och frid åt er i allt rikare mått genom kunskap om Gud och Jesus, vår Herre," säger han, "ty allt som leder till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som i sin härlighet och kraft har kallat oss. Han har gett oss sina stora och dyrbara löften, för att ni tack vare dem skulle bli delaktiga av gudomlig natur, sedan ni kommit undan det fördärv som begäret drar med sig i denna värld.

Sök därför med all iver att till er tro foga styrka, till styrkan kunskap, till kunskapen självbehärskning, till självbehärskningen uthållighet, till uthålligheten gudsfruktan, till gudsfruktan broderlig omtanke och till omtanken kärlek." 2 Pet 1:2-7.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.