Vägen till Kristus kapitel 1. 13.     Från sida 14 i den engelska utgåva.tillbaka

Guds kärlek till människan

Ingen annan än Guds Son kunde återlösa oss. Endast han som var i Faderns närhet kunde uppenbara honom. Endast han som kände höjden och djupet av Guds kärlek, kunde uppenbara den. Ingenting mindre än det oändliga offer, som Kristus gav för den fallna människan, kunde uttrycka Faderns kärlek till en förlorad värld.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.